SMS ontwikkelt rolgebaseerd online en offline template Leermateriaal

FrieslandCampinaDe uitrol van de globale FrieslandCampina ‘Order to Cash’ (OTC);  ‘-Deliver’ (OTD) en Finance (FTM) bedrijfsprocessen voor Hong Kong, Indonesia, Malaysia en China  (ondersteund met SAP) zal op basis van de rol-gebaseerde online en offline trainingstemplate worden gerealiseerd. Tegelijkertijd worden voorbereidingen getroffen om de uitrol voor ‘Consumer Products’ binnen EMEA ook volgens de nieuwe template te realiseren.

Door gebruik te maken van het nieuwe trainingsconcept waren medewerkers beter voorbereid op de live-gang. De leertijd tot On target performance was kort; er was minder behoefte aan support en er werden minder fouten gemaakt, dan voorzien. Het gebruik van de nieuwe processen zorgde tevens voor een efficiëntere bedrijfsvoering.

All rights reserved - 1991-2020 - SMS Implementation Engineers