Heijmans bedankt SMS voor succes SAP

ROSMALEN-HEIJMANS-AANDEELHOUDERSVERGADERINGHeijmans Utiliteit is sinds begin februari 2015 live! En hoe? Zonder noemenswaardige verstoringen wordt SAP al weer 4 weken gebruikt door de 1.400 gebruikers van Civiel, HIP en Brinck. Ureninvoer, autorisatie, bestellingen, serviceorders, projectbewaking, prestatieverklaringen… en nog veel meer!

“De gebruikers zijn de afgelopen weken intensief getraind en op de werkplek actief begeleid door de key-users, het SAP-coreteam en de IT-beheerders. Mede door de inzet en bijdrage van de SMS collega’s. Zoals je weet heeft het SAP-coreteam de taken inmiddels overdragen aan IT-beheer en is al begonnen aan de opstart naar de volgende roll-out! Kortom een mooi moment om stil te staan bij het succes van deze implementatie en jullie uit te nodigen ook mee te werken aan de volgende roll-out!”

All rights reserved - 1991-2020 - SMS Implementation Engineers